Villkor för bokning och betalning av camping på Reineholmen Hotell Eiendom AS

Dessa villkor gäller mellan Reineholmen Hotell Eiendom AS och den som själv eller genom någon annan beställer/betalar en campingplats hos Reineholmen Hotell Eiendom AS. Beställaren/betalaren anges som "Kund" i villkoren. Leverantören är listad som "Reineholmen Hotell Eiendom AS".

Beställningen/betalningen gäller uthyrning av campingplats hos Reineholmen Hotell Eiendom AS.

Kunder/gäster på Reineholmen Hotell Eiendom AS är skyldiga att följa Reineholmen Hotell Eiendom AS [#i#]"Regler".

Beställning och betalning för privatpersoner

För att boka och betala en campingplats på hemsidan xx.xx.nomåste kunden vara minst 18 år. För att fullfölja betalningen av avgiften krävs bankkort eller Vipps och BankId eller motsvarande. Betalning sker direkt, även vid beställning.

Reservation av campingplats

I priset ingår hyra av campingen, bokningsavgift och eventuell anslutning (inklusive förbrukning) av el.

Alla platser är bokade från 12.00 till 12.00.

Angivet utrymme inkluderar säkerhetsavstånd på upp till 4 meter till grannar. Säkerhetsavstådet gäller också för fasta installationer som förtält och liknande.

Husvagnar parkeras på anvisad plats för att hålla ett säkerhetsavstånd på 4 meter.

Betalning/orderbekräftelse

Det är kundens ansvar att se till att uppgifterna på orderbekräftelsen är korrekta. Orderbekräftelse skickas via e-post och som SMS (SMS). Vid fel ska Reineholmen Hotell Eiendom AS kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelse, dock senast 24 timmar före ankomst.

Alla priser är i NOK och inkluderar moms.

Avbokning av bokad plats

Avbokning kan endast göras online via länken i e-postbekräftelsen. Kunden kan avboka upp till 14 dagar innan vistelsens början och få återbetalning av bokningsvärdet.

Avbokningsavgiften (30 kr) återbetalas inte vid avbokning.

Ansvar för egendom/skada

Kunden tar hand om det skydd som kunden anser nödvändigt, såsom ansvars-, fordons-, olycksfalls- och bagageförsäkring.

Reineholmen Hotell Eiendom AS ansvarar inte för skada eller förlust orsakad av tredje part, inte heller för kvarlämnade tillgångar.

Övriga skyldigheter och arbetsordning

Kunden förbinder sig att ta väl hand om hyresobjektet och anläggningen, följa de ordningsregler, anvisningar och föreskrifter som gäller samt se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Mellan 22.00 och 08.00 måste kunden/gästerna iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.

Föreskrifter för säkerhetsavstånd vid uppställning av husvagnar och husbilar ska följas. Avståndet mellan två enheter ska vara minst fyra meter.

Anvisningar för källsortering av sopor ska följas. Observera att endast hushållsavfall hanteras på Reineholmen Hotell Eiendom AS.

Betalning av avgiften sker online.

Användning av personuppgifter

Genom att använda denna webbplats accepterar du även Reineholmen Hotell Eiendom AS och Hamnsystem Sverige AB:s datapolicy.

Reineholmen Hotell Eiendom AS förbehåller sig rätten att skicka information och marknadsföring via e-post eller SMS vid speciella tillfällen.

Stormigt väder

Vid dåligt väder/storm med vind över 28 m/s stängs ställplatsen och området. Alla måste då lämna området med sina fordon och föremål. Området kommer att stängas med bommar. Sms och e-post skickas till de som har bokningar under denna period. Beloppet för den period då ställplatsen är stängd kommer att återbetalas.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal som upprättats mellan kunden (beställaren) och Reineholmen Hotell Eiendom AS.

Avtalet upphör med omedelbar verkan om:

Tvist

Kontakta oss med eventuella klagomål. Tänk på att chansen att ärendet åtgärdas kan minska om kunden dröjer med reklamationen.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejker, pandemier och andra händelser som kan anses vara force majeure kan Reineholmen Hotell Eiendom AS säga upp avtalet, varvid kunder och gäster ska underrättas så snabbt som möjligt. I sådana fall är Reineholmen Hotell Eiendom AS skyldig att återbetala det inbetalda beloppet, med undantag för den förmån som erhållits från platsen.


Reineholmen Hotel Eiendom AS
Org nr: 829 255 812
Betal- och bokningssytem från: Hamnsystem.se